PYIT TINE HTAUNG
လက်ပန်လှ ကြက်ကြော်
ရွှေစဥ့်ကူး အွန်လိုင်းစျေး
10,000 Ks
စဥ့်ကူး ပေါင်းတင်း
ရွှေစဥ့်ကူး အွန်လိုင်းစျေး
6,000 Ks
စဥ့်အိုးထမင်းဘူဖေး
ပုဂံ တိုးတိုးဝင်း စဥ့်အိုးထမင်း
12,000 Ks
စဥ့်အိုးထမင်း တခါပြင်
ပုဂံ တိုးတိုးဝင်း စဥ့်အိုးထမင်း
5,000 Ks
စဥ့်အိုးထမင်း အဝစား
ပုဂံ တိုးတိုးဝင်း စဥ့်အိုးထမင်း
7,000 Ks